Producció

Les nostres canteres estan al centre de Catalunya, a 50km de Barcelona ciutat, zona d’important tradició pedrera.

La pedra natural es va formar com a resultat de l’erosió, pressió, moviment i compressió dels elements de la nostra terra, únics en el Món.

El nostre treball comença a les canteres:

Un cop preparat el terreny, que determinarà la futura estructura de la cantera, i red de transport intern, s’inicia un cicle de producció eficient, on tots els materials que s’extreuen es destinen a un ús concret, o bé, es reciclen. En l’extracció de blocs de pedra, utilitzem tecnologia moderna, vehicles especialitzats i els treballadors són altament qualificats.

Els blocs obtinguts són en forma de quadrats precisos i uniformes. Es classifiquen, i es marquen amb un sistema de codi de barres, que ens permet identificar-lo en tot moment.
  Els blocs es transporten a la nostra fàbrica, a tant sols uns 20km de les canteres.

Per descarregar els blocs s’utilitzen grues de grans dimensions, controlades a distància per garantir la seguretat del personal de suport tècnic.


A continuació els blocs seran tallats a taules. Valsan disposa de 2 sistemes diferents de tall: discs de diamant de 3 metres de diàmetre i telers de serres. Això es molt important alhora de garantir la qualitat de la taula a obtindre, en funció del producte final a la que està destinada.

Discs petits de diamant tallen les taules en lloses de diferents formats, i màquines especialitzades donen una gran gamma d’acabats a la superfície de la pedra.

L’embalatge , en europalet o caixa d’exportació, porta la identificació complerta del producte en les etiquetes. Tots els nostres materials estan certificats segons normatives CE.